Ta iera Biblia=La Sacra Bibbia in lingua greca : tes palaias te kai kaines diathekes, metaphrasthenta ek tom archetypon

Collocazione: BBB172

Titolo: Ta iera Biblia

Paese / Lingua: GB/GRC

Pubblicazione: En Kantabrigiai : Etypothe di ipimelias Karolou tou Klaiou, typothetou tes Akademias dapane tes Ierographikes Etairias pros diadosin tou Theiou logou eis te ten Bretannian kai ta alla ethne, 1862

Descrizione fisica: 1230 p. ; 22 cm.